MÅRTENSSONS UTBILDNINGAR

- För dig som strävar efter ny kunskap

YKB Delkurs 2 – Gods

Malmö Knackstensgatan 4, Malmö

I delkurs 2 behandlas ämnet GODSTRANSPORTER där deltagaren uppdateras om de regler och bestämmelse som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Delkursen bransch anpassas då lastsäkring och […]

1495Kr

YKB Delkurs 2 – Buss

Malmö Knackstensgatan 4, Malmö

I delkurs 2 behandlas ämnet PERSONTRANSPORTER där deltagaren får kunskap i att planera och genomföra persontransporter på ett säkert och kvalitetsmässigt sätt enligt lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten. […]

1495Kr