MÅRTENSSONS UTBILDNINGAR

- För dig som strävar efter ny kunskap

Recurring

YKB Delkurs 3 – Lagar & Regler

Kristianstad Västra Kanalgatan 22, Kristianstad, Skåne

I delkurs 3 behandlas ämnet LAGAR & REGLER där deltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider och kör- och vilotider inom och utanför Sverige. Förutom detta görs en genomgång av regler för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods- och persontransporter. Dessutom belyses problematiken i samband med gränsöverskridande transporter. […]

1495Kr

Mårtenssons Utbildningar

- För dig som strävar efter ny kunskap

Boka denna kurs

Bokningsvillkor
Loading gif