MÅRTENSSONS UTBILDNINGAR

- För dig som strävar efter ny kunskap

YKB Delkurs 4 – Ergonomi & Hälsa

Kristianstad Västra Kanalgatan 22, Kristianstad, Skåne, Sverige

I delkurs 4 behandlas ämnet ERGONOMI & HÄLSA där deltagaren upplyses om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt. OBS. Vid bokning/betalning av alla 5 delkurser tillsammans blir priset 6995:- Pris: 1495:- Samtliga priser ink moms.

1495Kr

YKB Delkurs 5 – Trafiksäkerhet & kundfokus

Kristianstad Västra Kanalgatan 22, Kristianstad, Skåne, Sverige

I delkurs 5 behandlas ämnet TRAFIKSÄKERHET & KUNDFOKUS, där deltagaren ska säkerställa sina kunskaperna för att kunna genomföra en transport på ett tryggt och säkert sätt samt öka medvetenheten om risker i trafiken. Deltagaren ska dessutom kunna bedöma och agera i krissituationer. Delkursen lyfter även fram frågan om företagets anseende och förarens möjligheter att påverka […]

1495Kr

YKB Delkurs 1 – Sparsam Körning

Malmö Knackstensgatan 4, Malmö, Skåne

I delkurs 1 SPARSAM KÖRNING behandlas ämnet Effektiv körning där deltagaren ska får ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. OBS. Vid bokning/betalning av alla 5 delkurser tillsammans blir priset 6995:- Samtliga priser ink moms.

1495Kr

YKB Delkurs 2 – Gods

Malmö Knackstensgatan 4, Malmö, Skåne

I delkurs 2 behandlas ämnet GODSTRANSPORTER där deltagaren uppdateras om de regler och bestämmelse som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Delkursen bransch anpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. OBS. Vid bokning/betalning av alla 5 delkurser tillsammans blir priset 6995:- Samtliga priser ink moms.

1495Kr

YKB Delkurs 2 – Buss

Malmö Knackstensgatan 4, Malmö, Skåne

I delkurs 2 behandlas ämnet PERSONTRANSPORTER där deltagaren får kunskap i att planera och genomföra persontransporter på ett säkert och kvalitetsmässigt sätt enligt lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten. OBS. Vid bokning/betalning av alla 5 delkurser tillsammans blir priset 6995:- Samtliga priser ink moms.

1495Kr

YKB Delkurs 3 – Lagar och regler

Malmö Knackstensgatan 4, Malmö, Skåne

I delkurs 3 behandlas ämnet LAGAR & REGLER där deltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider och kör- och vilotider inom och utanför Sverige. Förutom detta görs en genomgång av regler för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods- och persontransporter. Dessutom belyses problematiken i samband med gränsöverskridande transporter. […]

kr1495

YKB Delkurs 4 – Ergonomi & Hälsa

Malmö Knackstensgatan 4, Malmö, Skåne

I delkurs 4 behandlas ämnet ERGONOMI & HÄLSA där deltagaren upplyses om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt. OBS. Vid bokning/betalning av alla 5 delkurser tillsammans blir priset 6995:- Pris: 1495:- Samtliga priser ink moms.

1495Kr

YKB Delkurs 5 – Trafiksäkerhet & kundfokus

Malmö Knackstensgatan 4, Malmö, Skåne

I delkurs 5 behandlas ämnet TRAFIKSÄKERHET & KUNDFOKUS, där deltagaren ska säkerställa sina kunskaperna för att kunna genomföra en transport på ett tryggt och säkert sätt samt öka medvetenheten om risker i trafiken. Deltagaren ska dessutom kunna bedöma och agera i krissituationer. Delkursen lyfter även fram frågan om företagets anseende och förarens möjligheter att påverka […]

1495Kr

YKB Delkurs 1 – Sparsam Körning

Kristianstad Västra Kanalgatan 22, Kristianstad, Skåne, Sverige

I delkurs 1 SPARSAM KÖRNING behandlas ämnet Effektiv körning där deltagaren ska får ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. OBS. Vid bokning/betalning av alla 5 delkurser tillsammans blir priset 6995:- Samtliga priser ink moms.

1495Kr

YKB Delkurs 2 – Gods

Kristianstad Västra Kanalgatan 22, Kristianstad, Skåne, Sverige

I delkurs 2 behandlas ämnet GODSTRANSPORTER där deltagaren uppdateras om de regler och bestämmelse som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Delkursen branschanpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. OBS. Vid bokning/betalning av alla 5 delkurser tillsammans blir priset 6995:- Samtliga priser ink moms.

1495Kr

YKB Delkurs 3 – Lagar & Regler

Kristianstad Västra Kanalgatan 22, Kristianstad, Skåne, Sverige

I delkurs 3 behandlas ämnet LAGAR & REGLER där deltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider och kör- och vilotider inom och utanför Sverige. Förutom detta görs en genomgång av regler för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods- och persontransporter. Dessutom belyses problematiken i samband med gränsöverskridande transporter. […]

1495Kr

YKB Delkurs 4 – Ergonomi & Hälsa

Kristianstad Västra Kanalgatan 22, Kristianstad, Skåne, Sverige

I delkurs 4 behandlas ämnet ERGONOMI & HÄLSA där deltagaren upplyses om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt. OBS. Vid bokning/betalning av alla 5 delkurser tillsammans blir priset 6995:- Samtliga priser ink moms.

1495Kr