YKB FORTBILDNING 35H - BOKA ONLINE IDAG!

Vill du veta mer om Mårtenssons YKB utbildningar?

YKB utbildning är en fortbildning för tungt fordon. Om du saknar ett yrkeskompetensbevis för din redan tunga behörighet så har vi kursen här för dig. Är du inte aktiv förare nu men vill ta upp yrket som buss- eller lastbilsförare vid ett senare tillfälle, måste du genomgå en fortbildning på 35 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis. Detta gäller om du har hävdvunnen rätt eller om du har haft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning. Hos oss på Mårtenssons utbildningar vill vi att du känner dig nöjd varje gång du går ut genom dörren. Hos oss hittar du kompetensen du söker. Investera i en YKB utbildning.

Hävdvunnen rätt!

Det innebär att förare som har eller har haft körkortsbehörighet D1, D1E, D eller DE utfärdat första gången innan 10 september 2008 eller har eller har haft C1, C1E, C ELLER CE utfärdat första gången innan 10 september 2009 inte ska gå någon grundutbildning och avlägga prov. De ska istället genom en fortbildning. På baksidan av ditt körkort kan du se datum.för första utfärdande av körkortsbehörigheten. Aktuell körkortsbehörigheten ska ha utfärdats före nämnda datum i en stat inom EES. Denna fortbildning behöver sedan förnyas vart femte år för att få fortsätta köra i yrkestrafik och behålla ditt YKB-kort. 

DELKURS 1

Sparsam körning

DELKURS 2

Godstransporter (lastbil)

DELKURS 3

Lagar och bestämmelser

UTBILDNING 4

Ergonomi och hälsa

DELKURS 5

Trafiksäkerhet och kundfokus

YKB FORTBILDNING 35 TIMMAR

Delkurs 1 – Sparsam körning – Boka kurs

Målet med delkursen är att deltagaren efter genomförd kurs skall kunna optimera bränsleförbrukningen och utveckla ett säkert och miljöriktigt körsätt.

Delkurs 2, Godstransporter (Specifik för lastbil) – Boka kurs

Målet med delkursen är att deltagaren ska få den kunskap i de bestämmelser som säkerställer passagerarnas säkerhet och bekvämlighet. Kursen tar också upp problematiken med människosmuggling och annan brottslighet och även ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom som utanför landet.

Delkurs 3, Lagar och bestämmelser – Boka kurs

Målet med delkursen är att deltagaren efter genomförd kurs skall kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelser för gods och transport.

Delkurs 4, Ergonomi och hälsa – Boka kurs

Målet med kursen är att deltagaren efter genomförd kurs bättre skall kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga.

Delkurs 5, Trafiksäkerhet och kundfokus – Boka kurs

Målet med kursen är att deltagaren efter genomförd kurs skall kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursen skall också öka medvetenheten om den egna yrkesrollen och vikten av bemötande och kundfokus.

Är du inte aktiv förare nu men vill ta upp yrket som buss- eller lastbilsförare vid ett senare tillfälle, måste du genomgå en fortbildning på 35 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis. Detta gäller om du har hävdvunnen rätt eller om du har haft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning. 

HÄVDVUNNEN RÄTT!

Det innebär att förare som har eller har haft körkortsbehörighet D1, D1E, D eller DE utfärdat första gången innan 10 september 2008 eller har eller har haft C1, C1E, C ELLER CE utfärdat första gången innan 10 september 2009 inte ska gå någon grundutbildning och avlägga prov. De ska istället genom en fortbildning. På baksidan av ditt körkort kan du se datum.för första utfärdande av körkortsbehörigheten. Aktuell körkortsbehörigheten ska ha utfärdats före nämnda datum i en stat inom EES. Denna fortbildning behöver sedan förnyas vart femte år för att få fortsätta köra i yrkestrafik och behålla ditt YKB-kort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *